Múa Dân Tộc Thái Hương Sắc Mùa Xuân Bản Nà Phái 1 biểu diễnĐể chào mừng ngày công bố thành lập bản mới dội văn nghệ cao tuổi bản nà phái biểu diên tiết mục Múa Dân Tộc Thái Hương …

Leave a Reply

Your email address will not be published.