Múa Khăn: Inh Lả Đón Xuân – Bản Nà Phái biểu diễnMời các bạn đón xem chương trình văn nghệ Múa Khăn: Inh Lả Đón Xuân – Bản Nà Phái xã Huy Bắc Phù yên Sơn La biểu diễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.